Temperamentul după grupa sanguină

Descoperirea biologică a celor 4 grupe sanguine umane de către Landsteiner este foarte recentă, pentru că el şi-a efectuat lucrările pe această temă în cursul primei jumătăţi a secolului al XX-lea.
Cu toate acestea, încă din epoca Chinei antice, a existat dubla intuiţie, pe de o parte a existenţei particularităţilor sanguine proprii fiecărui individ, iar pe de altă parte a unei corelaţii între caracteristicile biologice şi temperament şi prin urmare comportamentul caracterologic.
Acesta este motivul pentru care, în acea epocă, se amesteca sângele viitorilor soţi pentru a se observa reacţia. Dacă amestecul obţinut precipita (altfel spus, dacă se forma rapid un fel de cheag), se concluziona că există o incompatibilitate între "umori", nu numai în primul sens al termenului (substanţe lichide sau semilichide care se găsesc în organismul uman), dar şi în al doilea sens al termenului (dispoziţie obişnuită de temperament şi deci de comportament). În aceste condiţii, căsătoria nu avea loc.
Să amintim pe scurt observaţiile lui Landsteiner, esenţiale pentru dezvoltarea ulterioară a medicinei, a biologiei şi a chirurgiei:
- umanitatea se împarte în 4 grupe sanguine, independente de culoarea pielii, sex şi vârstă: A,0, B şi AB;
- doi indivizi din aceeaşi grupă sanguină pot dona şi primi sânge unul de la altul:
A şi A
B şi B
0 şi 0
AB şi AB
- Grupa 0, denumită "donator universal", este singura care poate dona sânge tuturor celorlalte grupe sanguine, dar nu poate primi decât sânge 0.
- Grupa AB, zisă "primitor universal", poate primi sânge de la cele 4 grupe, dar nu le poate dona.
- Grupele A şi B sunt total incompatibile.
Aceste grupe sanguine respectă legile mendeliene ale eredităţii prin intermediul genelor.
Pe lângă cunoaşterea grupelor sanguine, trebuie ţinut cont, în transfuziile sanguine, de 3 subgrupe şi factorii M şi N şi factorul Rhesus pozitv sau negativ (Rh+ şi Rh-). De exemplu, factorii Rh+ şi Rh- sunt incompatibili.
Curios, remarcabila concepţie chineză s-a pierdut de-a lungul secolelor. Cel puţin în Franţa, abia la începutul secolului al XX-lea doctorul Paul Carton s-a interesat din nou de această pasionantă problemă. El a căutat să stabilească o corespondenţă între grupele sanguine şi faimoasa clasificare hipocratică pe care el însuşi o aprofundase şi o dezvoltase.
Mai târziu, în lume, alţi cercetători s-au străduit să identifice relaţii stabile între grupa sanguină şi comportament dar Leone Bourdel (1907-1966) este cel care a reuşit cu adevărat să stabilească o corelaţie riguroasă, după ce a lucrat pe mai multe sute de cazuri şi bazându-se pe rezultatele obiective ale testelor de personalitate. Demersul său a fost deci condus în manieră stiinţifică şi a permis să se pună în evidenţă 4 temperamente-tip corespunzând fiecare uneia dintre cele 4 grupe sanguine.
Leone Bourdel a utilizat termenul de temperament (şi nu pe cel de caracter) pe care îl vom relua şi noi. Se ştie că noţiunea de "temperament" este mai largă decât cea de "caracter" pentru că ea face referire la totalitatea psihosomatică a persoanei (psihic + psihism + viaţă organică) în relaţie cu lumea exterioară. În aceasta ea se inspiră dintr-o concepţie globală şi deci foarte modernă asupra individului ("holistică", după calificativul utilizat actualmente).
Am precizat în prima parte că, în sens strict, temperamentul este înăscut, rezultat din datele de bază intangibile (din "teren"), în timp ce caracterul este mai curând produsul a ceea ce se dobandeşte.
Dar în practică nu suntem deloc în masură să facem o distincţie clară între aceste 2 niveluri. Şi deci pentru a nu-l rătăci pe cititor în meandre metodologice, când utilizăm termenul de caracter înglobăm din oficiu principalele manifestări identificabile şi stabile ale comportamentului vizibil şi simţămintele interioare ale unei persoane.
Iniţial, prin observarea reacţiilor subiecţilor experimentărilor sale, utilizând teste muzicale, Leone Bourdel a clasificat deţinătorii fiecărei grupe sanguine:
- subiecţii cu sânge A sunt numiţi "Armonici"
- subiecţii cu sânge 0 sunt numiţi "Melodici"
- subiecţii cu sânge B sunt numiţi "Ritmici"
- subiecţii cu sânge AB sunt numiţi "Complecşi"
În mod general, el a constatat că in comportamentul lor cotidian:
- subiecţii din grupa A manifestă o căutare permanentă a armoniei cu anturajul lor şi nu se dezvoltă decât în această condiţie. Dintre persoanele aparţinând celor 4 grupe sanguine, sunt fiinţele cele mai sensibile la mediul exterior, cele mai influenţabile
- subiecţii din grupa 0 sunt în mod natural "în fază" cu mediul exterior, ei se adaptează fără dificultate
- subiecţii din grupa B, din contră, sunt puţin sensibili la mediu. Ei traiesc şi se exprimă urmând ritmul lor propriu, destul de indiferenţi la variaţiile mediului înconjurător
- subiecţii din grupa AB reunesc trăsăturile contradictorii ale celorlalte 3 temperamente; ei au deci dificultăţi în găsirea unui echilibru satisfăcător.
Bineînteles, cele 3 funcţii temperamentale de bază (cea Armonică, cea Melodică şi cea Ritmică) există simultan în fiecare persoană, dar în proporţii diferite; în mod similar, cele 4 grupe sanguine sunt mai mult complementare decât opuse.
Astfel, scurtele descrieri ale celor 4 grupe psihobiologice, care vor urma, corespund unor tipuri "pure" care se observă rar în realitate. Totuşi, ele permit să se atragă atenţia asupra unor constante de bază în comportamentul fiecareia dintre aceste grupe. Ele ajută deci la decriptarea câtorva tendinţe de fond în general mascate sau care abia se zăresc sub reflexele comportamentelor.

1. ARMONICUL [Grupa sanguină A]
Armonicul este introvertit, o fiinţă a cărei energie afectivă şi psihică este orientată mai mult spre interior decât spre exterior. Comportamentul său va fi deci în general marcat de rezervă. Dar aceasta nu îl va împiedica să "explodeze" atunci când "paharul e plin". Va fi mai mult inhibat decât stimulat de concurentă şi sfidări. Are deci nevoie să i se arate încredere.
Activitatea sa este mai curând discontinuă şi nu munceşte în mod eficient decât într-un mediu care îi este favorabil, în care va manifesta o seriozitate exemplară şi va da dovadă de o foarte mare eficacitate, ajutat de un foarte bun spirit de sinteză.
Armonicul este mânat de scrupule de constiinţă, are un simţ ascuţit al responsabilităţilor. Paradoxal, în momentele critice, va gă şi mijloacele de a face faţă fără a se lăsa copleşit de fatalism.
Pe plan şcolar, copilul Armonic va fi în fruntea sau în coada clasei, după cum ambianţa îi este favorabilă sau nu, şi mai ales în funcţie de relaţia afectivă mai bună sau mai puţin bună pe care o va întreţine cu dascalii lui.
Elevii din grupa A se vor orienta de preferinţă spre un bacalaureat literar mai curând decât spre unul stiinţific, apoi se vor îndrepta mai curând spre universitate decât spre politehnică.
În ce priveşte viaţa profesională, Armonicul este atras de activităţile de creaţie şi de cercetare în toate domeniile (artistic, literar, ştiinţific sau tehnologic). Şi aici, relatia cu superiorul ierarhic va fi determinantă. Adaptarea sa la o sarcină nouă este în general lungă dar, o dată acest obstacol trecut, va fi perfect operaţional. Armonicul este cel care întâmpină cele mai multe dificultăţi la începutul carierei.
Sintetizat:
* hipersensibili şi extrovertiţi
* se exteriorizează foarte repede, le trece repede şi nu sunt ranchiunoşi
* nu se simt bine oriunde şi cu oricine; se simt foarte bine când sunt în acord afectiv cu mediul; pot fi situaţii când se simt bine de la început cu cineva sau situaţii în care de la inceput nu suportă pe cineva (situaţii de necompatibilitate temperamentală)
* sunt capabili de iubiri fulgerătoare
* sunt oameni de mare sensibilitate sufletească şi se entuziasmează cu usurinţă, se impresionează usor; pot sta minute în şir în fata unei opere de artă; simt mai uşor necazurile, nevoile, necesităţile altora; pot plânge cu uşurintă
* sunt buni, înţelegători, îngăduitori, uşor influenţabili
* sunt inegali în muncă; îşi fac treaba până la sfârşit, dar din considerente educaţionale; firea le dictează uneori nişte comportamente faţă de muncă de genul: las-o că-i bine şi aşa, las-o c-o mai facem şi altă dată, las-o că ajunge şi atât
* fac o treabă foarte bună numai dacă le place foarte mult ce fac; dacă nu le place, trebuie controlaţi
* doresc de la viaţă frumosul şi plăcutul
* trec psihic prin perioade în care se simt foarte bine, sunt plini de exuberanţă, de voie bună, au chef de viaţă, stau bine cu simţurile şi simţămintele, au apetit sexual activ, şi trec prin perioade de închistare psihică, sunt foarte nervoşi, n-au chef de viaţă, nu stau bine cu simţurile şi simţămintele, apetit sexual pasiv. Acest comportament este la toate persoanele, dar la A este preponderent
* la o critică pentru un lucru de care nu se fac vinovaţi, sar precum arcul, indiferent de nivelul educaţional
* daca investesc sentimente, se transpun cu totul momentului prezent, merg pe principiul ori totul, ori nimic
* nu sunt prea optimişti

2. MELODICUL [Grupa sanguină 0]
Melodicul posedă excelente facultăţi de adaptare şi multă usurinţă în relaţiile umane. Este un extravertit-tip: centrii săi de interes sunt orientaţi esenţial spre exterior şi spre ceilalţi
Este stimulat de emulaţie, îi place competiţia şi lupta, dar în afara oricarei brutalităţi. Dotat cu o foarte mare curiozitate în toate domeniile, se dovedeşte a fi un excelent observator. În acelaşi timp, activităţile sale se vor desfăşura mai mult în lărgime decât în profunzime, deci cu un risc de dispersie, chiar de superficialitate.
Este de asemenea de o mare inteligenţă practică, îi plac călătoriile, are nevoie să se cheltuie fizic. În ansamblu, manifestă o hiperadaptabilitate generală.
Copilului Melodic îi plac lucrările colective şi se adaptează uşor la schimbările de ritm şi de stil ale învătământului. Viaţa în internat, cămin, nu îl perturbă şi va deveni deseori liderul "bandei" de tineri din care face parte.
Pe plan profesional, Melodicul caută meseriile de comunicare şi de îndemânare: i se potrivesc foarte bine activităţile comerciale, gestionarea resurselor umane, profesiunile medicale şi paramedicale.
Sintetizat:
* extrovertiţi, dar se exteriorizează mai greu, nu imediat ca A
* dacă ajunge să se enerveze în relaţiile umane şi să se exteriorizeze, nu trece cu uşurinţă peste incident (te poate pune la capitolul "de ţinut minte")
* diplomaţi în relaţiile umane, se simt bine oriunde şi cu oricine, nu aleg, nu au preferinţe (cel puţin nu se exteriorizează)
* se simt bine între oameni şi caută prezenţa acestora; dacă nu au perioade îndelungate contacte umane, se indispun
* sunt oameni buni şi îngăduitori
* nu sunt uşor influenţabili
* sunt oameni sentimentali, mai mult sentimentali decât sensibili
* intră foarte uşor în relaţii umane şi cel mai uşor intră în vorbă cu A
* vorbesc cu multă usurinţă, dar uneori pot conduce discutiile pe un tăram care să-i reliefeze persoana ("se dă mare")
* stau bine cu memoria
* în viaţă sunt în general optimişti
* sunt uneori sensibili la onoruri şi, fiind mai diplomaţi, se impacă bine cu orice fire
* le plac acţiunile şi călătoriile
* când se enervează şi se exteriorizează, se comporta ca A

3. RITMICUL [Grupa sanguină B]
În multe puncte, Ritmicul este opusul Armonicului. Comportamentul său pare dur şi inflexibil, ceea ce nu-l împiedică să cadă deseori în ipohondrie, dând atenţie excesivă micilor necazuri de sănătate dar, pe un alt plan, sa fie un prieten foarte sigur.
Ritmicul nu este deloc adaptabil, pentru că evoluează în propriul său ritm, fără să-i pese prea mult de lumea exterioară. Astfel, are multe dificultăţi în a se pune în locul altora. Abordează problemele mai curând într-o manieră analitică şi se va îndrepta deci bucuros către specializare sau expertiză. De asemenea, va fi dotat deseori pentru matematici. În acest spirit, are sensul determinismului şi al fatalităţii şi caută cu pasiune adevărul (contrar Armonicului, care este în căutarea frumuseţii).
Copilul Ritmic este cel mai precoce dintre cele 4 grupe sanguine, atât pe plan psihologic, cât şi pe plan fiziologic. La şcoală, se implică alături de profesorii care predau în mod foarte metodic, sprijinindu-se pe demonstratie. Ca adolescent, se va orienta spre un bacalaureat ştiinţific.
În viata profesională, Ritmicii apreciază ordinea şi autoritatea. Ei au gustul organizării si abordează problemele în manieră foarte metodică. În afară de aceasta, sunt foarte putin sensibili la monotonia sarcinilor. Meseriile din industrie li se potrivesc deci foarte bine.
Sintetizat:
* introvertiţi
* cumulează, pastrează, ţin în ei, fiind sub consum nervos intern (aceasta poate duce la probleme de glande, în special tiroida, şi de cord); în momentul în care nu mai suportă, devin explozivi: pe lângă faptul că se exteriorizează, şi îşi aminteşte de multe lucruri din urmă, este exploziv prin aceea că poate lua diverse lucruri de pe masă pe care să le arunce
* analizează oamenii după cum sunt ei şi doresc ca aceştia să fie la fel ca ei; când constată că nu sunt aşa, trec prin decepţii şi caută să se îndepărteze de asemenea persoane
* dacă investeşte sentimente şi constată după un timp că persoana în care a făcut investiţia nu merită, o scoate definitiv din suflet
* nu acceptă slăbiciuni de caracter
* oameni de mare logică, stau bine cu rationamentul; le-a plăcut în general matematica şi fizica
* sunt foarte statornici în prietenie
* lezează foarte greu o persoană de care se simt ataşaţi, dar îşi amintesc des de persoane care nu au o reputaţie morală prea deosebită
* iubesc ordinea, metodica şi disciplina
* sunt foarte exigenţi în ceea ce fac şi foarte tenace în realizare
* dacă au înţeles necesitatea şi utilitatea unui lucru, nu se lasă până nu-l fac foarte bine, de aceea nu mai trebuie să fie controlaţi
* aplică cu uşurinţă în muncă tot ceea ce poate să le uşureze activitatea
* nu sunt buni inovatori, dar aplica tot ce-i avantajează
* doresc de la viată utilul şi exactul

4. COMPLEXUL [Grupa sanguină AB]
Având diferitele caracteristici ale celorlalte 3 grupe, Complexul este foarte bogat în potentialităţi, dar în acelasi timp sfâşiat de tendinţe contradictorii. Vrea totul deodată, el este capabil să facă totul, dar pe rând.
Gusturile contradictorii fac din el o fiinţă agitată. Pentru a scăpa de acest inconfort permanent, Complexul dă dovadă de o activitate debordantă, ajungând până la surmenaj. Dar cum este neobosit, ritmul său de activitate nu are în general consecinţe nefaste. Bineînţeles, schimbările continue de planuri, rupturile bruşte de ritm îl fac deseori dificil de suportat de cei din jur.
Copilul Complex, este de aşteptat, este turbulent, foarte dotat dar şi neliniştit. Trebuie să i se propună numeroase activităţi, atât fizice cât şi intelectuale.
În domeniul profesional, Complexul este capabil să se adapteze la orice fel de activitate. În general, va evita meseriile monotone. Ţinând cont de instabilitatea sa înăscută, echipa de lucru careia îi va aparţine trebuie constituită în mod judicios. De exemplu, asocierea cu Ritmicul este în general benefică.
Sintetizat:
* sunt introvertiţi
* au temperament complex
* se comportă ca o însumare a celor cunoscute de la A şi B, dar preponderent sunt B
* trec cu usurinţă de la o extremă la alta; pot trece de la situaţii în care doresc de la viaţă frumosul şi plăcutul la situaţii în care caută utilul şi exactul
* sunt avizi de tot: bunuri, cunostinţe, îndemânări, deprinderi, bucurându-se şi de indemânări practice surprinzătoare
* sunt foarte exigenţi în prietenie; exagerat de exigenţi, necrezând nimic până nu se conving singuri, dar când s-au convins, rup definitiv şi total relaţia cu persoana în cauză
* copiii AB sunt în general mai timizi; părinţii trebuie să aibă preocupări în introducerea copilului în joaca şi preocupările semenilor; copilul este mai retras, mai reţinut; ei au preocupări cam cu 1-2 ani în avans ca cei de-o varstă, sunt mai lucizi, mai rezonabili; copii trebuie îndrumaţi spre sport; prin acesta un AB va deveni un adolescent cu încredere mai mare în sine
* nu se simt bine dacă n-au ce face; se simt cu atât mai bine cu cât au cu ce să-şi încarce timpul din belsug; când nu au ce face, devin melancolici (în special bărbaţii, în mari aglomerări urbane)

CUPLUL ÎN LUMINA PSIHOBIOLOGIEI
Se ştie, mai ales după Freud, că alegerea partenerului de viaţă este foarte mult influenţată de mecanismul "proiecţiei" (partenerul proiectează asupra celuilalt imaginea părintelui de sex opus cu care actul sexual i-a fost interzis). În acest stadiu, istoria pesonală a subiectului determină în parte această alegere: este rolul a ceea ce s-a "dobândit".
Dar fenomenul proiecţiei nu se poate produce decât dacă există o anumită afinitate între cei 2 parteneri. Astfel, acordul sau dezacordul între 2 grupe sanguine poate influenţa în mod remarcabil atracţiile sau respingerile spontane. În acest caz, este componenta "înăscută" care intră în joc.
Veţi găsi, în continuare, menţionarea rezultatului probabil al câtorva împerecheri sanguine:
- Armonicul se va potrivi în general cel mai bine cu Melodicul
- 2 Armonici vor avea dificultăţi în a se alătura, ţinând cont de hipersensibilitatea şi introversiunea lor
- Armonicul şi Ritmicul sunt prea deosebiţi pentru a trăi împreună; la fel Armonicul şi Complexul
- Ritmicul şi Melodicul vor coabita bine, la fel Melodicul şi Complexul, ca şi Melodicul cu un alt Melodic.
Se constată foarte logic faptul că Melodicul care, pe plan biologic, aparţine grupei sanguine 0, donator universal, este cel care se acordeaza bine cu toţi ceilalţi.

Dat fiind interesul practic, simplitatea şi foarte solida bază ştiinţifică a tipologiei psihobiologice, completăm descrierile precedente cu 3 tabele sintetice care rezumă în mod concret comportamentul fiecareia din cele 4 grupe sanguine, pe mai multe planuri:
- primul tabel ordonează datele dupa 6 direcţii:
date generale
inteligenţă
activitate
energie, voinţă
sensibilitate
sociabilitate
- al doilea tabel precizează ceea ce are legatură cu viaţa profesională:
activităţi profesionale preferenţiale
modalităţi de adaptare
modalităţi particulare
- al treilea tabel abordează aspecte ale vieţii sociale, mai precis la nivel de loc şi mediu de viaţă.
Aceste 3 remarcabile tabele au fost publicate în numărul suplimentar (44 bis) al revistei "Vie et Action" (Viaţă şi acţiune) intitulat "Grupele sanguine" (iulie-august 1968). Este o publicaţie a Institutului pentru cultura umană redactată de Alix Michelet, dupa lucrările lui Leone Bourdel şi Jaques Genevay.

TEMPERAMENT DATE GENERALE INTELIGENŢĂ ACTIVITATE
H (sânge A) Armonic="melancolic" Funcţia cea mai importantă atât timp cât organismul nu a ajuns la deplină maturitate. Funcţie a evoluţiei personale. Funcţie de sinteză. Comandă intimitatea, mediul interior, afectivitatea, eficienta. Mai multă cultură decât erudiţie. Atenţie care nu se concentreaza instantaneu. Înţelege lent, dar exact. Imaginaţie originală şi foarte bogată. Memoria este cea mai puţin strălucitoare dintre aptitudini. Predominanţă afectivă şi logică. Mistic şi contemplativ. Caută mai întâi frumosul. Activitate electivă. Nevoie de a fi asigurat, încurajat, "îmblânzit". Lent în a se "agăta" şi a se "desprinde". Este absorbit de ceea ce face pâna la a se identifica cu sarcina de îndeplinit. Simţ al responsabilităţilor foarte dezvoltat. Foarte conştiincios.
M (sânge 0) Melodic="coleric" Funcţie a dezvoltării şi maturităţii, de relaţie şi adaptare constantă a oricărui organism la mediu, de asimilare. Trecere de la concret la abstract. Contact, integrare, interacţiune şi schimburi. Foarte dotat din punct de vedere al inteligentei , memoriei, imaginaţiei, atenţiei, inteligenţei practice, care "intră repede în problemă". Observator. Inteligenţă realistă, dezvoltată şi deschisă. Copii precoce şi foarte echilibraţi în munca lor. Activităţi variate, multiple dar puţin profunde, de unde tendinţa la dispersie şi nestatornicie. Iniţiativă. Spirit de echipă, dar nu vrea să se simtă păcălit sau furat. Îi place viaţa în aer liber, efortul fizic şi banii, pe care îi cheltuie uşor.
R (sânge B) Ritmic="flegmatic" Funcţie predominantă la batrâneţe. Funcţie de organizare interioară care îi permite să persevereze în acţiune. Funcţie de analiză. Funcţie abstractă care comandă activitatea şi ritmurile vitale. Este inversul Armonicului. Inteligenţă de tip deductiv. Mare putere de abstracţie, dar într-o singură direcţie. Nevoie de a înţelege pentru a actiona; nu acceptă decât directive precise şi raţionamente riguroase. Îi place organizarea, tot ce facilitează acţiunea. Facultăţi analitice foarte dezvoltate. Raţionalism. Foarte dotat pentru matematici. Fatalist. Simţul determinismului. Sistematizare. Uneori nu are imaginaţie. Caută mai întâi adevărul. Acţionează urmând propriul său ritm fără a căuta să se adapteze şi fără să ţină cont de altceva decât de preocupările sale personale. Dotat pentru acţiune, care la el este continuă. Dispreţuieste slăbiciunea şi stimează forţa. Nu are frică de nimic. Are nevoie să fie orientat la început şi nu mai deviază de la drumul indicat. Activitate unică (specialist, expert).
HMR (sânge AB) Tip complex="sanguin" HMR aproape de egalitate. Rivalitate între fiinţă şi acţiune. Este cel mai bogat dintre temperamente, dar instabil şi incoerent. Inteligenţă multiformă. Memorie şi imaginaţie. Mistic, fanatic. Copil precoce. Inacţiunea îl auto-intoxică iar surmenajul îl eliberează. Îi plac schimbarea şi posturile care îl solicită, dar nu se poate organiza singur din cauza instabilităţii şi incoerenţei sale.

ENERGIE VOINŢĂ SENSIBILITATE SOCIABILITATE
Sânge A (Armonic) Foarte autonom, nu-i place să depindă decât de el. Are simţ de comandă. Vibrează la orice variaţie a mediului exterior. Foarte emotiv şi foarte vulnerabil. Hipersensibil cu reacţii întârziate sau anticipate. Păstrează îndelung impresiile pe care le resimte. Foarte interiorizat, lasă să se adune ranchiuna. Ieşiri violente. Contemplativ şi anxios. Îşi pierde cu usurinţă măsura din cauza sensibilităţii sale extrem de ascuţite. Se ataşează de lucrurile care îi plac. Rezervat şi discret. Uneori disimulează pentru autoprotecţie. Subiect pentru "lovituri de teatru". Nu se poate dezvolta decât dacă este în armonie cu mediul. Este temperamentul cu adaptabilitatea cea mai selectivă. Nu poate frecventa decât oamenii faţă de care simte instinctiv simpatie. Înţeles cu dificultate de anturajul său. Tendinţă la închidere în sine însuşi dacă întâlneşte ostilitate. Se adaptează (lent) sau pleacă.
Sânge 0 (Melodicul) Combativ, îi place lupta, foarte sensibil la emulaţie. Mai mult sentimental decât sensibil. Traieşte pe de-a-ntregul în momentul prezent, nu ştie să prevadă; risipeşte bucuros. Mulţumit de persoana sa. Optimist, bun, tolerant. Sensibil la onoruri. Ciclotimic cu uşurinţă. Se adaptează cu uşurinţă mediilor şi influenţelor. În întregime întors spre mediul exterior. Caută contactul cu ceilalţi din cauza gusturilor altruiste foarte dezvoltate. Diplomat şi tolerant. Deschis, surâzător, ştie să placă şi să se facă popular.
Sânge B (Ritmic) Autoritar, decis, impasibil, tenace, perseverent, disciplinat, iubeşte autoritatea, regularitatea. Sensibil, care îşi stapâneste sensibilitatea. Tendinţă spre egocentrism; nu vede decât punctul său de vedere şi îl neglijează pe al celorlalţi, de unde sectarism şi intransigenţă uneori. Nu este un afectiv. Sânge rece, spirit întreprinzător, temeritate, încredere totală în sine pe planul acţiunii. Extrem de sensibil la cea mai mică indispoziţie interioară, predispus în mică măsură la maladii mentale. Cel mai impermeabil la influenţe exterioare. Se adaptează dificil. Fidel prieteniilor sale, dar caută relaţiile utile.
Sânge AB (Complex) Stare de tensiune permanentă, ezitare, veleitar, slab şi violent, îndrăzneţ şi neîndemânatic. Instabilitate permanentă, în afara cazului în care este solicitat de un mediu suficient de organizat şi strict. Mereu în echilibru instabil. Extravertit şi introvertit. Generos şi egocentric. Aderă la solicitările mediului exterior dar rămâne bun până la abnegaţie. Nu-i place să rămâna singur, pentru că atunci cade pradă contradicţiilor sale interne. Sadomasochist.

GRUPELE SANGUINE ŞI VIAŢA PROFESIONALĂ
Temperament de bază Activităţi profesionale preferenţiale Modalităţi de adaptare Modalităţi particulare
Sânge A (Armonic) Mai în largul lui într-o meserie în care trebuie să ofere mult decât în cele care necesită o adaptare la altcineva. Meseriile în artă, creaţie literară sau ştiinţifică. Artizanat. Meserii relativ statice şi autonome în atelier linistit. Deseori: pionier solitar sau în grup mic, care nu mai este interesat apoi de ceea ce se degradează devenind banal în ochii lui. Meseriile prea ritmate îl obosesc rapid. Nu trebuie pus într-un lanţ colectiv. Nu se poate realiza decât în măsura în care se simte în armonie cu mediul. Altfel, se ofileşte şi se închide în sine, se revoltă sau pleacă. Lent. Vulnerabil la mediu. Mai mult autonom decât independent. Mai multă profunzime decât deschidere. Mai mult sensibil decât sentimental. Are simţul duratei. Poate fi un şef care se face iubit.
Sânge 0 (Melodicul) Activităţi în aer liber, meserii dinamice, colective, în atelier, profesiuni comerciale de relaţie şi de întindere, publicitate, vânzare, secretariat, de îndemânare, învăţământ, diplomaţie. Medicină a muncii sau şcolară. Meserii mixte de mişcare şi tehnice. Se adaptează rapid şi usor diferitelor medii şi diferitelor persoane şi trece fără dificultate de la concret la abstract şi viceversa. Practică deseori mai multe meserii în viată. Schimbă bucuros întreprinderea. Îi place varietatea. Mereu în mişcare, radiind, util, oportunist , influenţabil. Rapid, în funcţie de influenţa mediului. Realist şi realizator. Mai multă deschidere decât profunzime. Mai mult sentimental decât sensibil. Are sensul trecerii timpului, al relativului. Poate fi un şef diplomat şi abil.
Sânge B (Ritmic) Activităţi care necesită continuitate, perseverenţă şi metodă. Cercetări de laborator, control, clasare. Meserii militare şi în poliţie. Meserii cu activitate neîntreruptă şi reglată. Specializare şi expertiză. Meseriile prea ritmate pe termen lung îi displac. Îşi urmează ritmul propriu şi nu poate executa decât ceea ce înţelege, acceptă sau hotărăşte el. Foarte activ, hotărât, rigid, sectar, continuator, perseverent, calculat, punctual, meticulos. Neinfluenţabil. Mai mult independent decât autonom. Sânge rece. Simţul timpului. Poate fi un şef care să se facă temut.
Sânge AB (Complex) Activităţi ştiinţifice şi tehnice în variate domenii, exploatări agricole multivalente, profesiuni de îngrijire şi devotare, servicii comerciale şi de achiziţii etc. Are oroare de meserii statice, sedentare şi monotone. Victimă a complexităţii triplelor sale posibilităţi. Îşi găseste maximul de eficienţă aliindu-se cu cel care ştie să îl facă să se exprime. Hipersensibil, receptiv, insesizabil, nelinistit, instabil, discontinuu, veleitar, plin de posibilităţi multiple şi contradictorii. Şef uneori derutant sau foarte uman.

GRUPELE SANGUINE ŞI VIAŢA SOCIALĂ
Grupele sanguine au de asemenea o puternică influenţă
asupra vieţii sociale, a locului şi mediului de viaţă,
a artelor, a civilizaţiei, a vieţii morale şi religioase, a temperamentului popoarelor.

LOCUL ŞI MODUL DE VIAŢĂ
A (Armonici) 0 (Melodici) B (Ritmici) AB (Complecşi)
Locurile în care se întâlnesc în număr mai mare
A (Armonici) Munţi, climat cu variaţii nuanţate. 0 (Melodici) BCâmpii şi coaste, locuri de circulaţie.
B (Ritmici) Mari platouri şi câmpii cu climat uniform şi eventual cu variaţii bruşte.
AB (Complecşi) În toate regiunile limitrofe ariilor cu predominanta A şi ariilor cu predominanta B, pentru că sunt un produs al combinaţiei A cu B.
Oraşe preferate
A (Armonici) Oraşe de artă.
0 (Melodici) Oraşe comerciale şi porturi.
B (Ritmici) Oraşe industriale.
AB (Complecşi) Toate posibilităţile, dar sub autoritatea colectivă a regulii şi tradiţiei.
Natura dominantă a locului
A (Armonici) Păstrarea intimităţii.
0 (Melodici) Multiplicare şi facilitare a contactelor sociale.
B (Ritmici) Simplificare şi organizare a acţiunii.
AB (Complecşi) Viaţă comunitară afectivă cu o puternică disciplină, care să nu fie o constrângere, ci un cadru şi un stimulent în acelasi timp.
Integrarea locului de viaţă în oraş
A (Armonici) Cartiere periferice, însorite, unde natura este aproape de cămin.Se ataşează de casă.
0 (Melodici) Cartiere foarte frecventate, centrale, în proximitatea magazinelor, locuri de destindere în comun. Se mută bucuros.
B (Ritmici) Mari clădiri de tip "stup" sau case construite pe acelaşi model într-o continuitate regulată.
AB (Complecşi) În proximitatea terenurilor de sport şi a şantierelor necesare marilor lucrări. Acceptă cu uşurinţă nomadismul, mai ales dacă meseria o cere.
Detalii importante ale locului de viaţă
A (Armonici) Importanţă a frumuseţii şi armoniei cadrului. Rol al grădinilor, parcurilor, teraselor, orientării spre sud, a colţurilor intime, a căldurii atât morale cât şi fizice, a locurilor autonome de lucru, de cercetare, de odihnă Apartamente în care fiecare poate avea camera sa..
0 (Melodici) Importanţă a cochetăriei cadrului şi a valorii sale spectaculare. Rol al peroanelor, balcoanelor, saloanelor de receptie, sufrageriilor, bucătăriilor perfecţionate şi a oricărui loc unde se pot întâlni prietenii sau cunoscuţii. Apartamente strălucitoare, în care se poate circula, primi numeroşi musafiri.
B (Ritmici) Importanţă a organizării tehnice a cadrului. Rol al tuturor perfecţionărilor practice: biblioteci, birouri, săli, şi a dependintelor de tot felul: săli de baie, instalaţii electrice, igienice, aparate menajere.
AB (Complecşi) Apartamente care permit maximum de activităţi personale într-o colectivitate organizată.

Tabel sintetic-clasificare după patru criterii

Grupa

Criteriul 1

Criteriul 2

Criteriul 3

Criteriul 4

0

coleric

melodic

senzorial

veselie

A

melancolic

armonic

sensibil

tristeţe

B

flegmatic

ritmic

raţional

tăcere

AB

sanguin

complex

intuitiv

teamă


Pentru final, să semnalăm că acest tip de caracterologie a făcut obiectul unui articol în foarte serioasa revistă engleză International Management din iulie 1985 sub titlul atrăgator de "Venit din Japonia, managementul intravenos"
Se ştie că industria japoneză nu ezită să experimenteze tehnicile cele mai îndrăzneţe.
Astfel, Yamanda Dobi, un producător de material informatic, a decis să atingă un echilibru între cele 4 grupe sanguine ale mebrilor personalului său, căutând proportia ideală urmatoare: 30% de tip A, 25% de tip 0, 30% de tip B şi 15% de tip AB. El acordă o mare importanţă grupei sanguine a candidaţilor examinaţi de serviciul de recrutare. După el, grupa 0 produce buni vânzători, dar şi cei din grupa A pot fi avuti în vedere.
Alte întreprinderi au decis să utilizeze această tehnică pentru studiile de piaţă. De exemplu, berăriile Asashi au făcut o anchetă pe 2500 de băutori de bere şi au descoperit că tipul A reprezintă amatorii de bere cei mai exigenţi, în timp ce tipul B corespunde oamenilor care au tendinţa de a bea orice
Cercetări asupra legăturii între personalitate şi grupa sanguină s-au desfăşurat în Japonia la începutul anilor 80, pornind de la lucrările celebrului biolog austriac Johann Gregor Mendel (1822-1884) care, după cum se ştie, a formulat legile ereditătii.
În particular, un studiu ar fi permis să se constate că persoanele de tip 0 iubesc şi ştiu să atingă obiectivele fixate, cele de tip B sunt creative, cele de tip A - chibzuite iar cele de tip AB - descurcăreţe, care ştiu să rezolve problemele cu imaginaţie


 
home page